Adatvédelmi tájékoztató

április 3.

Ez a honlap nem tárol semmilyen adatot (sütiket sem) az eszközön, amelyről olvassák. Adatot kizárólag a "kapcsolatfelvételi űrlap" segítségével gyűjt. A "kapcsolatfelvételi űrlap" kitöltését és elküldését kifejezett hozzájárulásnak vesszük arra vonatkozóan, hogy a megadott adatokat megkapjuk, feldolgozzuk és tároljuk a hatályos adatvédelmi előírások szerint. Az adatokat az Európai Unióban tároljuk. Magyarország törvényei és rendeletei érvényesek ránk nézve.

  • Ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t, jogosult panaszt tenni. Panaszt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehet (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; www.naih.hu).
  • Bírósági eljárást a Morihana Kft. székhelye szerint illetékes bíróság előtt lehet indítani. Megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is.